Begeleiding binnen het mbo

Wij bieden onderwijs aan dat jou in staat stelt het beste uit jezelf te halen. Het behalen van jouw diploma staat voorop. Dat vraagt om inspanning van jou, maar ook van ons als school. Het kan zijn dat je tijdens de opleiding extra ondersteuning nodig hebt. Jouw mentor is het eerste aanspreekpunt. Hij of zij bespreekt problemen met je en beslist of beter is om het begeleidingsteam in te schakelen.


Het begeleidingsteam bestaat uit begeleiders die meer zorg kunnen bieden dan de mentor of schoolloopbaanbegeleider. Er is begeleiding gericht op problemen die zijn oorsprong hebben in de schoolse situatie. Bijvoorbeeld bij twijfels over je schoolkeuze, als er sprake is van veel verzuim, als je moeite hebt om je werk goed te organiseren, maar ook als je gepest wordt en niet goed weet hoe hiermee om te gaan.


Er is begeleiding die gericht is op problemen die zijn oorsprong hebben in de thuissituatie maar wel invloed hebben op je schoolprestaties of aanwezigheid. Dat kunnen financiële problemen zijn, problemen in de relaties met je ouders of partner, maar ook zaken als rouw, (seksueel) misbruik of gedachten aan suïcide.


Daarnaast is er ook begeleiding die gericht is op problemen die hun oorsprong vinden in aanleg of ontwikkeling zoals dyslexie, dyscalculie, autisme of ADHD. Deze diagnoses kunnen behoorlijk wat invloed hebben op je schoolprestaties of op de omgang met anderen. De begeleiding kan er op gericht zijn om je ondersteuningsbehoefte duidelijk te maken en vast te leggen. De begeleiding kan bestaan uit gesprekken om je te helpen beter te begrijpen wat zo’n diagnose voor jou betekent, uit afspraken omtrent extra hulpmiddelen bij examens maar ook wat je zelf kunt doen om je studie succesvol te maken. Als er geen diagnose is maar wel vragen of er sprake is van een diagnose kan de begeleiding ondersteunen in het onderzoeksproces.


Naast de 2e lijn begeleiding, die altijd verbonden is aan het STC mbo college, zijn er ook allerlei vormen van begeleiding buiten de school. Deze noemen we de 3e lijn. Denk hierbij aan de Leerplicht, de jeugdverpleegkundige maar ook aan het wijkteam, een psycholoog, jeugdzorg of de politie. Als je hiervoor in aanmerking komt zal de begeleider vanuit het begeleidingsteam in overleg met jou en eventueel je ouders of mentor / studieloopbaan-begeleider, hierbij ondersteunen.


Heb je specifieke vragen over de begeleiding? Dan kun je contact opnemen met het begeleidingsteam via begeleiding@stc-r.nl. Uiteraard kun je hierbij de hulp van je mentor of de vertrouwenspersoon