Nog wat praktische zaken

Overeenkomsten

Het STC is verplicht om met jou als student de volgende overeenkomsten af te sluiten :

  • De onderwijsovereenkomst
  • De bpv-overeenkomst(en)

Onderwijsovereenkomst

Deze overeenkomst moet door jou ondertekend worden. Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet ook een ouder(s) / verzorger(s) tekenen. Je ontvangt deze per post van ons, zodra je inschrijving definitief is. Je kunt de antwoordenvelop gebruiken om deze naar ons terug te sturen. De getekende overeenkomst moet vóór de eerste schooldag getekend door ons zijn ontvangen. Het is belangrijk dat deze op tijd bij ons binnen is! Is dit niet het geval, dan bestaat de kans dat je wordt uitgeschreven van de opleiding.

Bpv-overeenkomst

Ga je stage lopen tijdens je opleiding? Dan moet er ook een Beroepspraktijkvormings-overeenkomst (bpv-overeenkomst) worden afgesloten tussen jou, het bedrijf waar je stage loopt, en het STC mbo college. Deze overeenkomst wordt door STC mbo college opgemaakt en ontvang je per post, zodra bekend is waar je stage gaat lopen. Het is belangrijk dat deze overeenkomst door jou en het bedrijf waar je stage gaat lopen is ondertekend en door ons retour is ontvangen, vóórdat de stage begint.