Privacy

Bij het STC gaan we zorgvuldig om met jouw privacy. We houden ons daarom aan de geldende, Europese privacy wetgeving. De gegevens die je ouder(s) / verzorger(s) en jij aan ons verstrekken en de studieresultaten worden door ons om twee redenen gebruikt:

School-administratieve plichten

Het STC is volgens de wet verplicht om een studentenadministratie te voeren. Dit zijn gegevens als cijfers, diploma’s van andere scholen en gegevens van bedrijven waar je stageloopt. Het STC verzamelt alleen gegevens die nodig zijn om de administratie naar behoren uit te voeren. Er mogen niet meer gegevens verzameld worden dan nodig en dit mag niet gebeuren buiten de grenzen die door de AVG zijn gesteld.

Studentenbegeleiding

De door jou behaalde resultaten spelen een belangrijke rol bij jouw begeleiding. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens voor de evaluatie van het onderwijskundige beleid van de school en het gemeentelijke onderwijsbeleid.


Goed om te weten: Ben je 18 jaar of ouder? Dan worden jouw ouders niet meer automatisch op de hoogte gehouden over bijvoorbeeld jouw studievoortgang. Wil je dat dit wel gebeurt? Dan kun je dat aangeven in Magister.