Studieadvies

De voortgang van je studie is een onderwerp van gesprek tussen jou en je mentor. Het kan zijn dat we tijdens deze gesprekken constateren dat er onvoldoende voortgang zit in je studie en dat je op basis daarvan een negatief studieadvies krijgt. We maken dan een aantal afspraken met je en plannen een vervolgafspraak in.


Zien we tijdens die vervolgafspraken onvoldoende verbetering, dan krijg je van ons een bindend negatief studieadvies. Dat is eigenlijk een advies van de opleiding om de opleiding te beƫindigen. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk negen maanden na de start van je studie(jaar) gegeven. Bij een eenjarige opleiding gebeurt dit na uiterlijk drie maanden. Dit advies brengt de opleiding uit aan het College van Bestuur van STC Group.


Is het College van Bestuur het eens met dit advies? Dan wordt de onderwijsovereenkomst beƫindigd en schrijven we je uit. Je staat er dan, als je leerplichtig bent, niet alleen voor; iemand van het begeleidingsteam gaat met je aan de slag om te kijken welke mogelijkheden er zijn binnen of buiten het STC mbo college.