Switchen tussen STC-opleidingen

Heb je het idee dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt en wil je binnen het STC mbo college een andere opleiding gaan volgen? Ga dan zo snel mogelijk in gesprek met je mentor. Dat is de persoon binnen het STC die je verder op weg kan helpen. Het is sowieso goed om rekening te houden met een aantal zaken:


  • Zorg ervoor dat je ook voor de nieuwe opleiding de juiste leermiddelen, zoals schoolboeken, hebt. Je kunt bij het servicecentrum van je nieuwe opleiding een overzicht van de leermiddelen opvragen.


  • Heb je je opgegeven voor excursies of kampen bij je oude opleiding? Je kunt je via het servicecentrum afmelden. Uiteraard kun je bij het servicecentrum ook terecht voor meer informatie over de excursies die horen bij je nieuwe opleiding.


De opleiding waarvoor je op 1 oktober van het schooljaar staat ingeschreven bepaalt de hoogte van de wettelijke onderwijsbijdrage. Deze bijdrage wordt dus altijd maar één keer van je gevraagd. Meer informatie over deze bijdrage vindt je ook in deze schoolgids. Een overzicht van de kosten van de opleiding vind je op de betreffende opleidingspagina op mbo-stc.nl.


Goed om te weten: Weet je nog niet precies voor welke opleiding je moet kiezen? Het begeleidingsteam van STC kan je hierbij helpen voor een studiekeuzegesprek.

Stoppen met je opleiding

Afmelding vóór de start van het schooljaar moet altijd schriftelijk gebeuren. Beëindiging van de opleiding ná de start van het schooljaar kan normaal gesproken alleen als er een afsluitend gesprek heeft plaatsgevonden met iemand van het STC. Tijdens dit gesprek wordt het mutatieformulier ingevuld en ondertekend door beide partijen. Ben je minderjarig en leerplichtig, dan tekenen ook de ouder(s) / verzorger(s) mee en moet een bewijs van inschrijving bij een nieuwe opleiding ingeleverd worden. Dit in het kader van de Leerplichtwet. Na ontvangst van dit bewijs word je uitgeschreven. De datum waarop dat bewijs door het STC ontvangen is, is bepalend voor eventuele betalingsverplichtingen.

Het STC houdt de eerste maandag na de zomervakantie aan als de startdatum van het schooljaar.


Goed om te weten: In speciale gevallen heeft het STC recht om de onderwijsovereenkomst eenzijdig op te zeggen. Bijvoorbeeld na een negatief bindend studieadvies.

Staat een student van 18 jaar of ouder per 1 oktober bij ons ingeschreven, dan moet altijd de wettelijke onderwijsbijdrage worden betaald.