Een prettige school

Om je schoolomgeving zo prettig mogelijk te maken, hebben we een aantal afspraken met elkaar gemaakt.

Veilige school

Een veilige en prettige leeromgeving is belangrijk om goed te kunnen presteren. Veiligheid op school is een zaak van iedereen. Uiteraard zorgen wij ervoor dat je in een veilige en prettige omgeving les krijgt.


Noodsituaties en ontruiming

We hebben een aantal afspraken gemaakt over noodsituaties en ontruiming. Zo houden we op elke locatie minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening. Aan het begin van het schooljaar besteden we in de klas aandacht aan het thema Veiligheid zodat je weet wat je bijvoorbeeld bij een brand moet doen.


De belangrijkste veiligheidsafspraken op een rij:

  • Gaat het alarm af? Verlaat dan rustig (met de rest van je klas indien je op dat moment les hebt) het gebouw.
  • Verzamel op de afgesproken plaats buiten het gebouw bij de docent bij wie je les had op het moment dat het brandalarm afging.
  • Maak geen gebruik van liften of roltrappen. Bij brand werken de liften niet meer en giftige gassen kunnen blijven hangen bij de roltrappen. Hierdoor kun je bedwelmd raken.
  • Volg de instructies van de bedrijfshulpverleners op.


Naast deze afspraken hebben we binnen de STC-organisatie nog een aantal regels die verbonden zijn aan onder andere het huishoudelijk regelement, het Deelnemersstatuut en de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Deze documenten vermelden de rechten en plichten van onze studenten en zijn terug te vinden op de digitale leeromgeving LMS.